مرکز تماس ابری نوین فون

توضیح اینکه فعال سازی تمامی پلن های مرکز تماس دیجیتال طی 48 ساعت کاری بعد از سفارش مشتری انجام و دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و واتساپی بوده و مدت استفاده از این سرویسها سالانه و دارای هزینه تمدید در سالهای بعدی میباشد . مدت استفاده از این سرویسها سالانه و دارای هزینه تمدید در سالهای بعدی میباشد .

مرکز تماس ابری پایه

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 3 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ قابلیت اتصال به 3 خط تلفن VOIP یا خط شهری در صورت نیاز
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
❌ صف تماس
❌ اتاق کنفرانس
❌ ساعات کاری
❌ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 290 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
1,000,000 تومان
سالانه
290,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مرکز تماس ابری اقتصادی

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 6 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ قابلیت اتصال به 6 خط تلفن VOIP یا خط شهری در صورت نیاز
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
✔ 3 صف تماس
✔ اتاق کنفرانس
✔ ساعات کاری
✔ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 390 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
2,000,000 تومان
سالانه
390,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مرکز تماس ابری شرکتی

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 12 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ قابلیت اتصال به 10 خط تلفن VOIP یا خط شهری در صورت نیاز
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
✔ 10 صف تماس
✔ اتاق کنفرانس
✔ ساعات کاری
✔ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 490 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
3,000,000 تومان
سالانه
490,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مرکز تماس ابری تجاری

✔قابلیت تماس ورودی و خروجی
✔ منشی گویای دیجیتال تو در تو برحسب نیازمشتری
✔ انتقال تماس (به تلفن ثابت یا همراه )
✔ 20 خط داخلی ( قابل افزایش با هزینه )
✔ تماس رایگان داخلی ها
✔ قابلیت اتصال به تعداد مورد نیاز خط تلفن VOIP یا خط شهری در صورت نیاز
✔ ضبط مکالمات (رایگان)
✔ صندوق صوتی
✔ امکان دریافت گزارشات تماس ها
✔امکان 3 تماس همزمان روی هر خط
✔به تعداد نیازصف تماس
✔ اتاق کنفرانس
✔ ساعات کاری
✔ بلک لیست
✔هزینه راه اندازی 790 هزارتومان


توضیحات تکمیلی محصول

شروع از
4,000,000 تومان
سالانه
790,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید